Recent Posts

TaGSK3 regulates the Green Revolution Protein Rht-B1b to reduce wheat plant height

Dong, Li, et al. explore the mechanisms regulating a Green Revolution protein that acts to reduce plant height Huixue Dong1,2,3, Danping Li1,3, Ruizhen Yang1, Lichao Zhang1, Yunwei Zhang1, Xu Liu1, Xiuying Kong1,*, and Jiaqiang Sun1,* State Key Laboratory of Crop Gene Resources and Breeding,…