Recent Posts

RPT2a regulates inflorescence meristem indeterminacy

 Yao, Wang et al. identify the mechanisms regulating inflorescence meristem determinacy in Arabidopsis. https://doi.org/10.1093/plcell/koad249 By Wang Jinsong Yao1, Yi Peng Wang1, Jing Peng1, Pei Pei Yin1, Hengbin Gao1, Li Xu1, Thomas Laux2, Xian Sheng Zhang1, and Ying Hua Su1 1Shandong…