Recent Posts

A new regulatory module controls chlorophyll catabolism in bananas under high temperature

Wei et al. discover a new transcriptional and post-translational regulatory module, MaBAH1-MaMYB60, that regulates chlorophyll catabolism and green ripening in bananas under high temperature. By Wei Wei, Yingying Yang, Prakash Lakshmanan, Jianfei Kuang, Wangjin Lu, Xuequn Pang, Jianye Chen and Wei…